TECHTEXTIL FRANKFURT 2019

Jste srdečně vítáni na našem stánku 4.2 L33 na TechTextil Frankfurt 2019. Pokud si s námi přejete domluvit schůzku, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Nové výrobky ze Silica skelných vláken.

Chystáme pro Vás nové výrobky ze Silica skelných vláken, jenž mohou být použity v teplotách až do 1000°C. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Hledáme pracovníka do výroby

Staňte se i vy součástí naší společnosti. Stačí kliknout zde a dozvíte se více.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky provozuje společnost KOBE-cz s.r.o., Znojemská 1002, 69123 Pohořelice, Česká republika.

Jako výrobní a obchodní společnost působící na trhu Evropské unie důsledně dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy, jakými zpracováváme a chráníme Vaše osobní data v souvislosti s těmito webovými stránkami a v souvislosti s našimi obchodními aktivitami.

Poslední aktualizace 25.05.2018.


1.    Jaké údaje o Vás zpracováváme

1.1  Během návštěvy těchto webových stránek shromažďujeme následující informace:

Datum a čas přístupu na stránky, vaši IP adresu, název a verzi Vašeho prohlížeče, webovou adresu (URL), přes kterou jste vstoupili na tyto webové stránky, soubory Cookies (viz bod 2) a informace, které nám poskytnete vyplněním kontaktního formuláře.

Neexistuje z Vaší strany povinnost poskytnout nám Vaše data, o které Vás žádáme na těchto stránkách. V takovém případě ovšem nemůžeme zaručit, že budete moci používat tyto webové stránky v plném rozsahu.

1.2 Pro uskutečnění našich obchodních aktivit zpracováváme tyto osobní údaje našich zákazníků:

Jméno a příjmení (případně titul), pracovní telefon a e-mail kontaktní osoby zákazníka, obvykle tyto údaje poskytne sám zákazník při obchodním jednání nebo zasláním kontaktního formuláře či poptávky.

1.3 Během návštěvy v naší provozovně U Sladovny 430, 671 25 Hodonice můžete být zaznamenáni našimi bezpečnostními kamerami:

Kamery jsou instalovány za účelem ochrany majetku a zajištění bezpečnosti v našem výrobním závodě a kamerová nahrávka neobsahuje zvukový záznam. Na instalaci kamer je při vstupu do areálu upozorněno značkou.


2.    Cookies

Na těchto webových stránkách jsou využívány soubory Cookies. Soubor Cookie je malý soubor, který je uložen do počítače při návštěvě webových stránek. V zásadě se soubory Cookies používají k tomu, aby poskytly uživatelům další funkce na webových stránkách. Mohou být např. využívány k tomu, aby Vám pomohly efektivněji procházet webové stránky, umožnily vrátit se na stránky, které jste opustili a/nebo zapamatovat si Vaše preference při procházení webů. Soubory Cookies nemohou číst, měnit nebo upravovat žádná jiná data ve Vašem počítači.
Více o Cookies  (včetně toho jak je mít pod kontrolou, zablokovat je nebo vymazat) se dozvíte zde https://www.digimadi.cz/cookies/.
Mějte na paměti, že blokování nebo smazání souborů Cookies může mít vliv na plnohodnotné využívání tohoto webu.


3.    Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 1. poskytování webových stránek, jejich vylepšování a rozvoj
 2. tvorba a využívání statistik
 3. odhalování, zabránění a zjišťování útoků na tyto webové stránky
 4. reakce na Vaše požadavky
 5. obchodní činnost (vyřizování objednávek a smluv)
 6. ochrana majetku a zajištění bezpečnosti ve výrobním areálu

4.    Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • dle výše uvedených bodů 3.1 až 3.4 - náš oprávněný zájem k naplnění jednotlivých účelů, které jsou vyjmenovány v bodě 3.1 až 3.4;
 • dle výše uvedeného bodu 3.5 – nezbytná nutnost pro plnění obchodní činnosti, včetně provádění předsmluvních kroků vedoucích k uzavření smlouvy/objednávky;
 • dle výše uvedeného bodu 3.6 – náš oprávněný zájem.

 

5.    Poskytnutí Vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely budou Vaše údaje poskytnuty následujícím stranám:

 • Poskytovatelé IT sužeb, které využíváme, např. pro webhosting a správu IS Helios
 • Poskytovatelé spedičních služeb / dopravci, které využíváme

Všechny osobní údaje zpracováváme výhradně v České republice a jsou uloženy na serveru společnosti ve výrobním závodě a zálohovány na cloudu (rovněž v ČR).

Někteří přepravci mohou být z jiných zemích, avšak většinou se jedná o přepravce ze zemí EU, kde jsou pravidla GDPR nastavena.

6.    Doba uchování osobních údajů

Data vztahující se k bodu 3.1 až 3.4 uchováváme po dobu 3 měsíců. Případná delší doba bude použita pouze v rozsahu nezbytném k prošetření hlášených útoků na naše stránky.

Osobní údaje k bodu 3.5 uchováváme po dobu 10 let po ukončení obchodního případu (tedy po vypořádání všech povinností a závazků ze smlouvy/objednávky vyplývající, např. po uhrazení faktury, po dobu záruky a pod.).

Osobní údaje k bodu 3.6 uchováváme po dobu 3 kalendářních dní.

7.    Vaše práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, smazání, omezení zpracování a omezení poskytnutí Vašich dat třetím stranám.

Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu EU nebo dozorovému orgánu CZ, což je Úřad na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení evropského nebo českého zákona o ochraně osobních údajů.

8.    Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google používá tzv. soubory Cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu Vašich stránek. Vaše data zpracováváme na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu, abychom vytvořili snadno dostupné a nákladově efektivní statistiky přístupu na naše webové stránky.

Bližší informace o podmínkách používání služeb od společnosti Google a zásadách ochrany osobních údajů Google naleznete na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=czpříp.

9.    Zabezpečení osobních údajů

Společnost KOBE-cz s.r.o. používá přiměřená opatření, aby zajistila důvěrnost, bezpečnost a celistvost vašich osobních údajů. Přístupy uživatelů k osobním údajům jsou možné podle nastavených oprávnění.

Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zásadách ochrany osobních údajů našich zákazníků.

10. Naše kontaktní údaje

Pro uplatnění Vašich práv či v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na:

KOBE-cz s.r.o., U Sladovny 430, 671 25 Hodonice

Telefon: +420 777665068
     
Email: order@kobe-cz.eu

 

Poptávkový formulář

Telefon

+420 777 674 773

+420 777 665 068

 

Adresa provozovny

U Sladovny 430, 671 25 Hodonice

Kontaktní osoba: František Beno

Otevírací doba:
Pondělí - Pátek 7.00 - 15.00

Společnost KOBE-cz s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou
C 42772.
IČO: 26305101
DIČO: CZ26305101

Jsme plátci DPH.